"

Výhody franchisového systému – 1. část

06. 11. 2017 , aktualizace: 13. 11. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Franchisové (franšízové) systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců, jakož i progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého produktu a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou a opakovatelnou obchodní koncepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává, dosáhne rychleji a efektivněji svůj cíl a přinese mu to další výhody:

Blízkost k zákazníkům

Franchisor (franšízor) má přes své samostatné partnery - franchisanty dobré napojení na zákazníky a je o přáních zákazníků neustále informován.

Rychlost reagování a schopnost se přizpůsobit s využitím dobrého informačního systému

Ve srovnání s centrálně řízenou sítí může dobrý a aktivní franchisant pružněji a rychleji reagovat na potřeby konečných spotřebitelů.

Budování pozice značky: potenciál stát se všeobecně známou značkou díky jednotnému vystupování

Důležitou vlastností franchisingu je jednotná vizáž obchodních míst (Corporate Design), jakož i jednotný vzor chování personálu prodejny či provozovny (Corporate Behaviour). Touto cestou je zákazníkovi zprostředkován jednotný a standardizovaný vzhled, který se dobře pamatuje a franchisovému řetězci je dán určitý profil a podoba.

Franchisový systém dává výhodu velkého podniku a zároveň zachovává výhody podniku malého co do blízkosti a přístupnosti zákazníkům a pružnosti reakce na všechny změny

Jasná struktura systému umožňuje poskytovat nadprůměrnou kvalitu prodeje a služeb. Aby bylo možno nastavit měřítka kvality, jsou ve franchisových systémech standardizovány všechny normy, hodnoty, postupy a jednání. Tato pravidla bývají ve většině podnikatelských subjektech známa, ale nejsou jednotlivě popsány. Přehlednost vyplývající z popsání těchto postupů ulehčuje franchisovým podnikům rychle odkrývat chyby v systému, nacházet úspory a vylepšení a provádět změny.

Silná pozice v konkurenčním boji díky globálnímu a nadregionálnímu působení franchisových systémů

Jednotná prezentace systému a zpětná vazba franchisat - franchisor mají velkou výhodu a tou je nadregionální působnost franchisového konceptu. Tu umožnuje jednotná marketingová a reklamní koncepce díky zřízení společného reklamního a marketingového fondu celého franchisového konceptu. Do tohoto fondu přispívají všichni franchisoví příjemci určité procento z obratu. Tento postup umožňuje zefektivnit marketingovou a reklamní politiku.

Finanční podíl a spoluúčast franchisantů umožňuje rychlejší expanzi celého systému

Pobočkový systém lze vybudovat jen se značnými investicemi a velkými mzdovými náklady. Při využití metody franchisingu jsou tyto náklady podstatně nižší, protože franchisant přednostně investuje do vlastního podniku a pouze vstupním a průběžným poplatkem se podílí na spolufinancování franchisové centrály. Výše poplatků bývá zpravidla odvozena od rozsahu služeb, které franchisová centrála poskytuje a od úrovně franchisového konceptu.

Motivovaný partner – franchisant – záruka dynamického rozvoje franchisového konceptu

Největší výhodou franchisanta je jeho podnikatelská motivace. Jako samostatný podnikatel – franchisant - je silně motivován ve srovnání s ředitelem nebo vedoucím pobočky - zaměstnancem. Současně franchisant reaguje jako indikátor vývoje a změn v místním podnikatelském prostředí. Je schopen ihned zpozorovat změny a může rozhodujícím způsobem přispět k pozitivnímu rozvoji franchisového systému.

Franchising umožňuje silné postavení na trhu, které je důležité pro přežití v konkurenčním prostředí.

Autoři: Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI