"

Rizika - na co si dát pozor

13. 11. 2017 , aktualizace: 08. 04. 2019 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Franchisor by měl počítat s následujícími riziky:

 • Franchisant (česky franšízant) může svým neodpovědným jednáním (nedodržením standardů sítě) poškodit dobré jméno a způsobit např. snížení tržeb ostatním franchisantům) Příklad: Při přípravě rychlého občerstvení použije franchisant závadné suroviny a způsobí spotřebitelům zdravotní problémy. O situaci budou informovat novináři v bulvárním tisku … Výsledkem je obava lidí, že se jim to může stát i v jejich městě (kde je také franchisová provozovna, se stejným názvem, značkou). Provozovna se kvůli této informaci stane nedůvěryhodnou a zákazník si raději vybere z mnoha jiných provozoven s občerstvením.
 • Franchisant je samostatný podnikatel, franchisor mu nemůže nic nařizovat, musí se k němu chovat jako k partnerovi a musí ho o svém návrhu přesvědčit, tj. musí mu dokázat, že daný požadavek mu přinese zisk nebo jiný užitek.
 • Franchisor nemá úplnou kontrolu nad franchisovou provozovnou, jakou by měl v případě, že by ji provozoval svými zaměstnanci jako svoji vlastní pobočku.
 • Franchisor musí často čelit tlaku franchisanta na zařazení výrobků nebo služeb, které nejsou součástí jejich vzájemné dohody.
 • Franchisant má touhu po osamocení (po zavedení a úspěšném několikaletém provozování nabude dojmu, že není třeba platit franchisové poplatky, že je schopen podobný podnik vést zcela samostatně). V dobrém franchisovém systému tato situace nemůže nastat – franchisant by odchodem přišel o všechny výhody, které mu síť nabízí. Přišel by o všechny slevy, které vyjednal franchisor pro členy sítě, podporu a rady, další vzdělávání, profesionální marketingovou podporu, vzájemnou komunikaci s členy sítě i centrálou atd. Franchisant by si měl umět jednoduše spočítat, že v případě osamostatnění bude jeho výdělek značně menší a nejistější, také starostí značně přibude.

Franchisant by měl počítat s následujícími nevýhodami:

 • Podnikatelská činnost bude vždy částečně omezována franchisorem (je nutné počítat s omezením vlastní kreativity v podnikání, podnikatelské samostatnosti).
 • Franchisor (v češtině franšízor) si vyhrazuje právo na kontrolu provozovny franchisanta.
 • Platba franchisových poplatků (licenční poplatek, průběžný poplatek, marketingový poplatek, …).
 • Pomalejší (ale jistější) kapitálová návratnost vložených prostředků.
 • Franchisant se ve své činnosti musí řídit pravidly z provozní příručky a musí dodržovat ustanovení franchisové smlouvy (poskytovat pouze služby nebo prodávat výrobky, které odsouhlasil franchisor).
 • Franchisor si většinou zajišťuje ve smlouvě předkupní právo na provozovnu franchisanta.
 • Franchisant se musí smířit s jednotnou image franchisového konceptu (např. se mu nelíbí logo franchisového konceptu, podpisem franchisové smlouvy však přijímá koncept jako celek a jako takový ho má za povinnost provozovat).
 • Franchisant může být poškozen franchisorem nebo jinými franchisanty (korupční skandál, podvody, šikana, rasová diskriminace, daňové spekulace … jakýkoliv problém v rámci sítě může negativně ovlivnit, díky společné značce, i ostatní nevinné franchisanty).

Autoři: Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI