"

Začíná Škola franchisingu 2019. Uzávěrka přihlášek je 7. února 2019.

23. 11. 2017 , aktualizace: 19. 02. 2019 , akce již proběhla Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Franchise & Retail Academy připravila ve spolupráci se svými partnery IV. ročník vzdělávacího projektu. Zahájení je naplánováno na únor a ukončení na červen 2019. Po úspěšném absolvování školy obdrží každý absolvent Certifikát.

Uzávěrka přihlášek je  7února 2019.

Cena za Školu franchisingu je 59 000 Kč.
Členové ČAF a čtenáři Internetového časopisu pro podnikání a franchising získají navíc slevu 10 %.

Přihláška do Školy franchisingu 2019 je k dispozici zde. 

Přihlásit se lze na e-mailu info@franchising-academy.cz nebo na www.franchising-academy.cz. 
Přihlášení je případně též možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). 
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Cíle Školy franchisingu:

 • rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
 • sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání franchisingu
 • poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou výměnu zkušeností
 • dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit franchisový koncept pro svou firmu

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.

1. odborný blok - čtvrtek 7. února 2019:

 • Franchisový systém
 • historie a základy franchisingu
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • franchisový balík
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému.

Časový plán výuky:

Tutoriál začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do cca 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Termíny a témata bloků v roce 2019:

1. blok: Franchisový systém - 7. února 

2. blok: Franchisová smlouva a právo ve franchisingu - 7. března 

3. blok: Manuály - základ franchisového konceptu - 4. dubna  

4. blok: Controlling franchisového systému - 16. května

5. blok: Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu - 6. června  

6. blok: Komunikační dovednosti a obchodní jednání - 12. září  

7. blok: Marketing jako nástroj franchisového podnikání - 3. října  

8. blok: úspěchu ve franchisovém systému - 21. listopadu  

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workshopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Více informací o Škole franchisingu naleznete zde. 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI