"

Program konference české asociace franchisingu

28. 03. 2019 , akce již proběhla Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

PROGRAM KONFERENCE 

 

10:30 - 11:00  Úloha ČAF při rozvoji franchisingu v ČR, aktivity, členové

Jan Gonda -  prezident, Česká asociace franchisingu

 


11.00 - 11:45  Jak vybudovat franchisový koncept 

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. - franchisový poradce a člen správní rady ČAF

franchisový balík, franchisové poplatky

financování franchisového konceptu

kritické faktory rozvoje franchisového systému,

typické a atypické franchisové systémy

úkoly a struktura franchisové centrály

franchising jako odbytový systém

význam franchisingu pro trh

 


11:45 - 12:30  -  Kvalitní franchisingová smlouva

Mgr. Martina Parusová  - advokátka z AK Kocián Šolc Balaštík

Kvalitní franchisingová smlouva jako předpoklad fungujícího franchisového systému

- obsah, upozornění na možná úskalí …

 


12:30 - 13:30 

Kulatý stůl FRANCHISING V PRAXI - diskuse s představiteli v oblasti franchisingu

- novinky a trendy v oblasti franchisingu - předpoklady fungování úspěšné franchisy

diskuse se zástupci franchisorů franchisantů, poradců a dalších. 

Moderuje:

Šimon Mastný, člen SR ČAF, majitel licence TAB Board pro ČR

 


13:30 - 14:00  -  Možnosti online marketingu pro franchisy

Bc. Milan Nerud - marketingový specialista

 


14:00 - 14:30  Jak ochránit know-how franchisového konceptu. GDPR 

JUDr. David Karabec - advokát 

praktické zkušenosti s aplikací nových pravidel při zpracování osobních údajů

odpovědi na otázky z praxe

 


14:30 - 15:15  Manuály - základ franchisového konceptu

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. - franchisový poradce a člen správní rady ČAF

postup, jak napsat franchisový manuál

požadavky na franchisový manuál

členění dokumentace franchisového konceptu

ukázky franchisové dokumentace

grafický manuál konceptu

 


15:15 - 15:45 

Nové marketingové metody a postupy nejen ve franchisovém podnikání.

Štěpán Budil - marketingový specialita OnlineSales.cz

Na závěr 

Příklady úspěšných franchisových značek českých i zahraničních.

 

 

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI